T 074 266 33 13

We werken met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. De voordelen hiervan zijn dat er meer rust is op school, dat de kinderen samen eten en dit samen eten versterkt het groepsgebeuren.

De kinderen nemen zelf een boterham en drinken mee. Omdat we dit in de koelkast bewaren willen wij u vragen dit eten en drinken apart te houden van het tussendoortje van de ochtend. Graag alles voorzien van naam. We willen graag een gezond eet- en drinkgedrag stimuleren. Snoep en frisdranken mogen niet meegenomen worden naar school.