T 074 266 33 13
header_bg-volg2

Groep 5

Groep 5 is een enkele groep in het schooljaar 2021-2022. De leerkracht voor deze groep is juf Esmée.

Voor het ontwikkelen van zelfstandigheid van het kind werken we met taakbrieven. Groep 5 krijgt elke week een taakbrief. In de taakbrief staat weergegeven op welke momenten er gezamenlijke activiteiten en instructies plaatsvinden en welke taken een kind moet maken. Daarnaast heeft groep 5 een verkeerslicht. Dit verkeerslicht op het bord laat zien of en op welk volume de kinderen met elkaar mogen praten. De kinderen werken tijdens het zelfstandig werken met BAS-blokjes. Kinderen laten met dit blokje zien of ze stil willen werken, voor hulp gevraagd mogen worden of zelf een vraag hebben.

In groep 5 is er veel aandacht voor rekenen, taal en spelling. Daarnaast worden vanaf deze groep de vakken rondom wereldoriëntatie zoals geschiedenis, natuur en techniek, aardrijkskunde en engels wekelijks gegeven en twee- à driewekelijks getoetst. Verder krijgen de kinderen twee keer in de week gym en zorgen we gedurende het hele jaar voor een divers aanbod aan expressieve vakken zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama.

Gedurende het hele schooljaar krijgen de kinderen toetsen (zogenoemde methode-gebonden toetsen) ter afronding van de hoofdstukken. Daarnaast wordt er In februari en juni de Cito-LVS toetsen afgenomen voor de vakken rekenen, spelling, woordenschat, lezen en begrijpend lezen. In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport waarin alle ontwikkelingsgebieden worden beoordeeld.

Naast de lessen is ook de sfeer in de groep erg bepalend om het beste uit jezelf te halen. Een positieve groepssfeer is voorwaarde hiervoor. Daar besteden we gedurende het jaar veel aandacht aan met bijvoorbeeld zogenaamde ‘Energizers’ en sociale werkvormen

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de leerkracht. Zij is op ons algemene telefoonnummer en via de mail te bereiken:

T 074 - 2663313
Esmée Munster: e.munster@stichtingbrigantijn.nl

Kom eens langs voor een rondleiding

Benieuwd wat wij als basisschool te bieden hebben? Bel (074-2663313) ons voor een afspraak, of mail naar info.beekparkborne@stichtingbrigantijn.nl Wij leiden u graag rond en vertellen u dan meer over onze school.