T 074 266 33 13

Groep 8 is een enkele groep in het schooljaar 2021-2022 . De leerkracht voor deze groep is meester Martijn.

Groep 8 krijgt elke week op de donderdag een taakbrief en in het tweede deel van het jaar een werkplanning d.m.v. de agenda. Eens in de vier weken worden de taakbrieven, met daarbij een overzicht van werkinzet, aan de ouders mee gegeven. Sommige instructies zijn verplicht en bij andere moet de leerling zelf die keuze te maken.

Naast Rekenen, Taal en spelling en Wereldorientatie, krijgen de kinderen twee keer in de week gym. Ook is er aandacht voor de expressieve vakken zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, dans en drama. In groep 8 leren de kinderen met de methode Blits studieteksten te bestuderen en te lezen, informatiebronnen te hanteren, kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken.

Gedurende het hele schooljaar krijgen de kinderen toetsen (zogenoemde methode-gebonden toetsen) ter afronding van de hoofdstukken. Hiervoor krijgen zij leerbladen mee naar huis en hebben zij een week de tijd om te leren. Daarnaast wordt er in januari de Cito-LVS toetsen afgenomen. In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport waarin alle ontwikkelingsgebieden worden beoordeeld.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de leerkracht. Hij is op ons algemene telefoonnummer en via de mail te bereiken:

T 074 - 2663313
Martijn Bus: m.bus@stichtingbrigantijn.nl