T 074 266 33 13
header_bg-volg2

Onze visie

Samen ontdekken bij Beekpark Daltonschool

Wij streven ernaar bij kinderen een onderzoekende kritische houding te ontwikkelen, waarbij eigen talenten ontdekt en ontwikkeld worden. Waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei, waarbij een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Leerlingen wordt aangeleerd zelf onderzoek te doen en te ontwerpen. Door zelf ontdekken, redeneren en elimineren, leren kinderen een probleem op te lossen en daarbij gebruik te maken van de eigen nieuwsgierigheid en creativiteit. Kinderen onthouden beter wat ze geleerd hebben omdat het aansluit bij hun belevingswereld, omdat ze het zelf gedaan hebben of uitgelegd hebben aan een maatje.

Zo wordt de wereld stap voor stap verder ontdekt en in kaart gebracht. Daarbij concentreren we op ons eigen regio, nationaal en internationaal.

 

Visie Beekpark 2020-2021

 

Op basisschool Beekpark willen we dat iedereen zich welkom voelt in een veilige leeromgeving. Er heerst rust en een positief pedagogisch klimaat. Kinderen leren van en met elkaar. Er werkt een ambitieus team dat dit overdraagt aan de kinderen; zij leren zelf ook van en met elkaar.

‘Er is plek voor iedereen, iedereen hoort erbij.’ (leerling)

 

Goed onderwijs betekent voor ons dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen, passend bij zijn eigen mogelijkheden. Kinderen leren zelf onderzoek te doen en te ontwerpen. Hierdoor leren zij problemen op te lossen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwsgierigheid en de creativiteit.

 

‘Beekpark is een fijne school, omdat je veel zelfstandigheid, vrijheid en vertrouwen krijgt.’ (leerling)

 

Wij zien het als opdracht om kinderen te onderwijzen en te begeleiden tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen die zich meer eigenaar voelen van hun ontwikkeling. Op Beekpark leren kinderen en ook teamleden dat zij van invloed kunnen zijn op situaties, dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om dingen te leren, zich te ontwikkelen. Tijdens dit proces focussen wij ons op de kwaliteiten en talenten van kinderen. Wij laten kinderen hun eigen kwaliteiten en talenten ontdekken en ontwikkelen.

 

De kinderen die het makkelijker vinden krijgen extra uitdaging, de kinderen die het moeilijker vinden krijgen extra hulp.’ (leerling)

 

Wij zien ouders als een belangrijke samenwerkingspartner. Samen met het kind, de ouders en zijn omgeving zorgen wij ervoor dat het kind zich optimaal kan voorbereiden op een steeds veranderende maatschappij.

 

‘Ik geef de school vijf sterren.’ (leerling)

Kom eens langs voor een rondleiding

Benieuwd wat wij als basisschool te bieden hebben? Bel (074-2663313) ons voor een afspraak, of mail naar info.beekparkborne@stichtingbrigantijn.nl Wij leiden u graag rond en vertellen u dan meer over onze school.