T 074 266 33 13
header_bg-volg2

Medezeggenschapsraad

Beekpark Daltonschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk verplicht inspraakorgaan. Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten en praat mee over het schoolbeleid. De MR kan op onderdelen advies geven en/of instemmingsbevoegdheid hebben. Dit betekent dat ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken.

Op Beekpark Daltonschool komt de MR zes keer bij elkaar. In het MR reglement staat beschreven welke zaken er ter advisering of instemming aan de MR moeten worden voorgelegd. De MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen.

Leden van de MR

Vanuit de ouders:

Ingrid Pol
Maarten Haagsma
Wouter Leushuis

 

Vanuit het team:

Remco Hogeslag
Anne Eichouh-Broekhuis
Marjolein Dekens
Anita Burema (adviserend lid)

 

Notulen van de medezeggenschapsraad:

Notulen 20210128

Notulen 20210317

Notulen 20210526

Notulen 20210623

Notulen 20220214

Nieuwsbrief van de medezeggenschapsraad:

Nieuwsbrief juni 2021

Kom eens langs voor een rondleiding

Benieuwd wat wij als basisschool te bieden hebben? Bel (074-2663313) ons voor een afspraak, of mail naar info.beekparkborne@stichtingbrigantijn.nl Wij leiden u graag rond en vertellen u dan meer over onze school.