Spelend en ontdekkend leren

Bij Beekpark willen we graag bij kinderen een onderzoekende, kritische houding ontwikkelen. Dit doen wij met ondersteuning van het KWTO (Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost). Wij stimuleren het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten. Daarbij zijn intellectuele en creatieve groei in evenwicht met sociale en persoonlijke groei, waarbij de leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

De kinderen leren bij ons door te onderzoeken en op ontdekking uit te gaan. Door zelf te ontdekken, te redeneren en te elimineren, leren kinderen een probleem op te lossen en daarbij gebruik te maken van hun eigen nieuwsgierigheid en creativiteit. Kinderen onthouden daardoor beter wat ze geleerd hebben omdat het aansluit bij hun belevingswereld, omdat ze het zelf gedaan hebben of uitgelegd hebben aan een maatje. Zo wordt de wereld stap voor stap verder ontdekt en in kaart gebracht.

Projectonderwijs

Zelf doen en zelf ontdekken is de basis voor projectonderwijs. Uit ervaring is gebleken dat kinderen dit een geweldige manier van werken vinden. Projectonderwijs haalt de interesses van de kinderen naar voren, het bevordert de zelfstandigheid, de samenwerking en het verantwoordelijkheidsgevoel.

Daarom heeft Beekpark Daltononderwijs het Projectonderwijs sinds schooljaar 2016-2017 schoolbreed doorgevoerd. Het onderwijs komt op deze manier dichter bij de interesses van het kind te liggen, het geeft veel leerplezier en een hoge opbrengst. Ieder kind kan op eigen niveau bezig zijn zonder het overzicht te verliezen.

Werkwijze

We werken met de wereldoriëntatiemethoden van uitgeverij Blink. Een deel van de onderwerpen binnen deze methode gaan we projectmatig uitvoeren. Kinderen bepalen dan binnen het thema van het project hun eigen onderwerpen. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest binnen het project worden dan in de methodelessen niet meer behandeld.

Kom eens langs voor een rondleiding

Benieuwd wat wij als basisschool te bieden hebben? Bel (074-2663313) ons voor een afspraak, of mail naar info.beekparkborne@stichtingbrigantijn.nl Wij leiden u graag rond en vertellen u dan meer over onze school.