MR

Beekpark Daltonschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk verplicht inspraakorgaan. Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten en praat mee over het schoolbeleid. De MR kan op onderdelen advies geven en/of instemmingsbevoegdheid hebben. Dit betekent dat ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken.

Op Beekpark Daltonschool komt de MR zes keer bij elkaar. In het MR reglement staat beschreven welke zaken er ter advisering of instemming aan de MR moeten worden voorgelegd. De MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de scholen.

Leden van de MR

Vanuit de ouders:

  • Maarten Haagsma
  • Wouter Leushuis
  • Nienke Boers

Vanuit het team:

  • Remco Hogeslag
  • Martijn Bus
  • Marjolein Dekens
  • Anne Eichouh-Broekhuis(adviserend lid)
  • Anita Burema (adviserend lid)

Notulen MR vergadering:

Notulen vergadering 30 januari 2024

Notulen vergadering 26 februari 2024

Notulen vergadering 4 april 2024

 

Kom eens langs voor een rondleiding

Benieuwd wat wij als basisschool te bieden hebben? Bel (074-2663313) ons voor een afspraak, of mail naar info.beekparkborne@stichtingbrigantijn.nl Wij leiden u graag rond en vertellen u dan meer over onze school.